ต้องการบริจาค : อาคารเรียนแบบ 202/26 ตึกชั้นเดียว

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/06/2555
  
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า เกิดอาคารพังเนื่องจากตั้งอยู่แนวดินเลื่อนพอดีไม่มีงบประมาณซ่อมแซมจึงอยากได้อาคารหลังใหม่ท่านใดก็ได้ถ้าจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้นักเรียนขอความกรุณาแจ้งจิตศรัทธาได้ที่โรงเรียนหรือติดต่อผู้ใหญ่บ้าน ผอ.ร.ร. 0898396441
ผอ.โรงเรียนแม่กื้ดสามท่า 055-554247-0898396441