ต้องการบริจาค : ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
08/03/2555
  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนคณะครูพระอาจารย์อู้ด (ครูบาแบน)วัดศรีรัตนาราม ม.๘ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.รวมยอดเงินได้ ๓๒๑๙๑๒ บาทเป็นทุนประเดิมสร้างอาคารเรียนจำนวน ๔ ห้องสองชั้นให้นักเรียนระยะนี้รอช่างออกแบบอาคารเรียนโดยนายช่างโยธา อบต.แม่กาษา นายอภิชาติ ผาแสนเถินและทีมงานถ้าถอดแบบแล้วจะเริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์และรับบริจาคหินทรายปูนเหล็กกระเบื้องจากคนใจบุญต่อไปสร้างบุคลากรก่อนสร้างสิ่งอื่นใดจะเป็นการทำบุญยอดบุญต่อไป
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ๐๘๙๘๓๙๖๔๔๑ -๐๕๕๕๕๔๒๔๗