ต้องการบริจาค : ขอบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/05/2555
  
ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานทอดผ้าป่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้เงิน รวม ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาทจะสร้างฐานอาคารเรียนไว้ก่อนท่านใดใจบุญขอช่วยด้วยจะสร้างอาคารให้นักเรียน
ผอ.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์และคณะครูกรรมการ ๐๘๙๘๓๙๖๔๔๑