ต้องการบริจาค : ช่วยเป็นเจ้าภาพสร้างโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
06/11/2555
  
ด้วยโรงเรียนพังหลวงพี่เอก เจ้าอาวาสวัดเขาแร่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จะนำคณะญาติโยมมาช่วยกันสร้างให้เด็กๆ นักเรียนท่านใดสนอยากได้บุญด้านปัญญาดีก็ติดต่อที่วัดเขาแร่เองได้หรือติดต่อหลวงพี่เอกโดยตรง