ต้องการรับบริจาค : ผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2555

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/03/2555
  
เนื่องจากโรงเรียนบ้านเด่นศาลา ได้จักผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่ 12 เม.ย. ของทุกปี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนผ้าป่าในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดผ้าในปี 2555 นี้เพื่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ เนื่องจากโรงอาหารในปัจจุบันทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
ผอ.อุดร สมฤทธิ์ 08-1021-8249