ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์มือสองและคอมพิวเตอร์ใหม่

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/07/2555
  
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนโรงเรียนอื่นบ้าง
ผอ.พนมไพร ปราบแกะ 0898403466