ต้องการรับบริจาค : สีทารั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/07/2556
  
เนื่องจากร้ัวสร้างมาหลายปีแล้ว เพื่อเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นควรมีการทาสีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน 0862420176