ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/04/2557
  
ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้ จำนวน 2 เครื่อง
ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นายยงยุทธ วิบูลย์สิน 085-6091293