ต้องการรับบริจาค : ตุ๊กตา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/07/2557
  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ต้องการขอรับบริจาคตุ๊กตาเด็กเล่น(จำนวนมาก)ไว้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เล่น เรียนรู้ โดยจัดไว้ที่มุมห้องเรียนในแต่ละห้อง จึงขอรับบริจาคจากผู้มีอุปการะทุกท่าน เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดและเด็กนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน บางคนอยู่กับปู่ ย่า หรือตา ยาย และพ่อแม่หย่าร้างกันมาก
ศศิวิมล 054894300