ต้องการบริจาค : สื่อการเรียน ,วัสดุอุปกรณ์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/05/2552
  
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 164 คน
ตั้งชั้น อนุบาล 1- ป.6 มีครู 9 คน โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม ตอนนี้ทางโรงเรียนได้ยกตัวอาคารไม้ ให้เป็นอาคารสองชั้น ทางโรงเรียนต้องใช้งบประมาณ มากในการปรับปรุงอาคาร
เรียนท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ที่กรุณา สื่อการเรียน อุปกรณ์ หรืองบประมาณ สามารถติดต่อได้โดยตรง
ผอ.สมนาถ นาคเกี้ยว / นายพนม รัสมิงแก้ว 084-958-6082 / 085-774-2828