ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/08/2552
  
โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว อยู่ในเขตธุรกันดารห่างไกลความเจริญ ขาดเทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีสื่อเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญช่วยบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ (เก่าก็ได้ ใหม่ก็ดี) เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ห่างไกลด้วยครับ
สมบูรณ์ ทิศหล้า 053690125