ประวัติ

โครงการซิมปันสุข เป็นโครงการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือแบบออนไลน์ของ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (K4 Communication) และบริษัทพันธมิตร เช่น บริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Feels Telecom) ผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่าย Feels บนโครงข่ายของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. หรือ NBTC)

โดยที่ K4 Communication เป็นผู้บริหารและดำเนินการโครงการซิมปันสุข มีความมุ่งหวังให้ครบหนึ่งล้านศูนย์ให้บริการทั่วประเทศ และโครงการซิมปันสุขได้ใช้ซิมการ์ดเครือข่าย Feels เพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในโครงการซิมปันสุข และเพื่อทดสอบการใช้สัญญาณเครือข่าย Feels และรายงานคุณภาพสัญญาณเครือข่ายทั่วทุกพื้นที่การใช้งานทั่วไทย

วิสัยทัศน์

เราจะเดินหน้าต่อไป อนาคตอยู่ที่เรากำหนด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย

คำขวัญ

ซิมปันสุขเพื่อคนไทยทุกๆคน

พันธกิจ

?เราจะเดินหน้าต่อไปกำหนดอนาคตที่เราอยากจะเป็นและสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย?

เป้าหมาย

เป้าหมายของซิมปันสุข

เป้าหมายของโครงการซิมปันสุข คือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนไทย เราจะสร้างศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือแบบออนไลน์ให้ได้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และจะยังมุ่งมั่นให้ครอบคลุมทั่วทุกอำเภอ ทุกตำบล และทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยให้ได้ การที่เราสามารถสร้างศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือแบบออนไลน์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งในการการันตีคุณภาพสัญญาณเครือข่ายจากตัวแทนจำหน่ายที่เป็นศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือของเราที่ได้รับซิมการ์ดเครือข่าย Feels เพื่อนำไปทดสอบการใช้งานจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการสัญญาณเครือข่าย Feels ได้จริงทั่วประเทศ และเราจะยังไม่หยุดในการพัฒนาการให้บริการ และเราจะเดินหน้าขยายศูนย์ให้บริการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการโครงการซิมปันสุขให้สำเร็จจงได้

ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือ และ/หรือ ร้านค้าออนไลน์ และได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการในโครงการซิมปันสุขเมื่อพร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขาย อาทิเช่น ลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อการเปิดใช้งาน การรับเติมเงิน การขายรายการส่งเสริมการขายเครือข่ายมือถือ (แพ็กเกจ) และจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ที่โครงการซิมปันสุขได้จัดสรรมาเพื่อตัวแทนจำหน่ายโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกรมธรรม์ อุปกรณ์ Gadget ต่าง ๆ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้า Otop รวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆ บน Marketplace ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

อักษรย่อ

simK4

เพลง

-

ปรัชญา

เราจะเดินหน้าต่อไป อนาคตอยู่ที่เรากำหนด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทย