e-Document

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสพป.ศก.3 ประชุม.. (637) 03/07/2556

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

โครงการอาหารกลางวัน.. (19) 25-09-2560

เพียงแค่สามเดือนเราก็ได้ปลาไว้บริโภคแล้ว..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ทดสอบโพสกระทู้.. (51) 22-09-2560

ทดสอบ
โดย : โรงเรียนบ้านอังกุล

ทักษะวิชาการระดับกลุ่ม.. (44) 22/09/2560

21-22 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านแทรงนำนัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

มอบยางอะไหล่รถมอร์ไซต์.. (55) 20-09-2560

โรงเรียนบ้านแทรงโดยผู้อำนวยการอำไพศักดิ์..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

โฎนตา โรงเรียนบ้านแทรง.. (40) 20-09-2560

ประธานกรรมการสถานศึกษานำของโฎนตามาส่งให้..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ