บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวัฒนชาต ทัศนศร
[email protected]
ครูชำนาญการ
ปริญญโท บริหารหารศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางบุษกร จันทรภักดี
รองผู้อำนวยการ
นายมังกร แก้วโบราณ
ครูชำนาญการพิเศษ