บุคลากร

bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางสาวดุษฎี  ศรอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
bg_person
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2(หัวหน้ากลุ่..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
นางสาวจารุณี    ฤดูดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีการเ..
bg_person
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาก..
bg_person
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด..
bg_person
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
bg_person
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
bg_person
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบร..
bg_person
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิ..
bg_person
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิ..