บุคลากร

นางพีรภาว์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หมวดวิชา : ครูประจำชั้นป.5/1 และเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
Email : [email protected]
การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันราชภัฎสกลนคร
ประวัติการทำงาน :