บุคลากร

นางพีรภาว์ วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หมวดวิชา : ครูประจำชั้นป.5/1 และเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
Email : Peerapa.2551@hotmail.com
การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันราชภัฎสกลนคร
ประวัติการทำงาน :