บุคลากร

นายชูชาติ อั้นน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หมวดวิชา :
การศึกษา : วุฒิการศึกษา ม.ศ.3
ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน พนักงานบริการ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม