โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 เรียนรู้วิธีการทำอาหาร วิชาการงานอาชีพ

เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหาร รู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนานมากค่ะ และสามารถทำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ20-10-2020 14:57:10