ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นาย ณรงค์ฤทธิ์ สัมฤทธิ์
รักบ้านเกิดเสมอ.
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : Big C สำโรง 2
ข้อความ :

วันที่ 07/06/2555
2
นายทรงวุฒิ มาลา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ.ซาฟารีเวิลด์
ข้อความ : รักเพื่อนๆ ๆ ๆ ๆ ๆ พี่ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ น้องๆ ๆ ๆ ๆ และ อาจารย์ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

วันที่ 26/05/2555
3
นางสาว อุไรวรรณ มุขกระโทก
ีี[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : สเต็ก@เขาใหญ่
ข้อความ :

วันที่ 25/04/2555
4
นางสาวพลอย คิดแมน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : กำลังศึกษา
ข้อความ :

วันที่ 15/03/2555
5
ทรงวุฒิ มาลา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ข้อความ : ถึงแม้ว่าเราจะจบไปหลายปีแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงบ้านเกิดของเรา

วันที่ 31/08/2554
6
นางสาวรุ่งนภา สิริพงค์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ;วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ข้อความ :

วันที่ 16/03/2553
7
ฉะอ้อน แป้นทองหลาง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
ข้อความ :

วันที่ 27/07/2552
8
นิกร มาลา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อความ :

วันที่ 20/08/2553
9
นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองหมาก
ข้อความ :

วันที่ 25/05/2552