ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 1 2 3  Last ›
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
ณรงค์ ทองรักจันทร์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
ข้อความ :

วันที่ 09/03/2558
2
นางสาวเตือนใจ หนูปุ้ย
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ร้านแว่นท็อปเจริญ
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์...ทุกๆๆคนนะคะ

วันที่ 05/02/2558
3
นายศรายุทธ ดิษฐ์นวล
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ร้านเวิลดิ์คอมพิวเตอร์
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์ทุกคนครับ

วันที่ 01/07/2556
4
นายเดโช อุ่นสุข
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อความ : คิดถึงเพื่อนๆรุ่น 2 ทุกคน และอาจารย์ทุกท่านเลย

วันที่ 01/04/2556
5
ณัฐพงษ์ แฉฉายเมฆ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ้าน
ข้อความ : คิดทุกข์ คน

วันที่ 21/02/2556
6
ยุพาวดี ทองคำ (อินทวงศ์)
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์และเพื่อน รุ่น 3 ทุกคนค่ะ

วันที่ 23/11/2555
7
ไพศาล ทองสุวรรณ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ธุระกิจส่วนตัว
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์ทุกคน...และคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลย..พายุดอนหันออก...

วันที่ 16/11/2555
8
นางสาวอภิญญา นวลเถี้ยม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์และสมาชิก นป.มากมาย

วันที่ 23/10/2555
9
นายพิสิฐ เพ็ชรหอม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : รร.ช.กช
ข้อความ : ยังคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ขวัญไชย และอาจารย์ดำรงค์ เพราะความกรุณาของท่านทั้งสองถึงได้มีทุกวันนี้

วันที่ 24/06/2555
10
ณิรชา พัฒนเชียร
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : playhouse
ข้อความ :

วันที่ 14/05/2555