ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
แบบอาคารสร้างเอง
2011
2
1
1
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
แบบ สปช.มส1/2526
2011
4
1
86
ไม่สามารถใช้งานได้