ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง - ซ.- ถ.- ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์

054601001


ส่งหนังสือ