ชื่อ-นามสกุล

ดร.วนิดา เทศประสิทธิ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบัน Smart Kids

การศึกษา

ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญาเอก Ed.D. Southwestern University Philippines

โทรศัพท์

028891337

Email

[email protected]

รูปถ่าย