ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ดร.วนิดา เทศประสิทธิ์
[email protected]
ผู้อำนวยการสถาบัน Smart Kids
ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญาเอก Ed.D. Southwestern University Philippines
อาจารย์ณัฐฐานันท์ สมพรสุขสวัสดิ์
[email protected]
รองผู้อำนวยการสถาบัน Smart Kids
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี