ต้องการรับบริจาค : งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/09/2552
  
โรงเรียนวัดพรหมประดิษญ์ได้รับงบประมาณ 1,559,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26 (1 ชั้น 3 ห้องเรียน โครงหลังคาเหล็ก ) แต่การก่อสร้างต้องใช้งบประมาณ 1,995,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดเงินอีก 555,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 25 - 26 กันยายน 2552 ณ วัดพรหมประดิษฐ์ ทางโรงเรียนจึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธามา ณโอกาสนี้ด้วย โดยขอเรียนเชิญท่านมาร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 บ้านพลีควาย ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา หรือโอนงินอนุโมทนาทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ ชื่อบัญชีโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ บัญชีเลขที่ 902-0-00598-7 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อานิสสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญจงดลบันดาลให่ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

คุณเสถียร จิตภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 074-382755 , 0813688075