ต้องการรับบริจาค : ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล "

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/02/2552
  
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล "

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400,000 บาท

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 91,800 บาท( ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552)

ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารได้ที่

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042-729084


ผ.อ.สลิด ทับทิม หรือ คุณครูสุรศักดิ์ ธนสรรวนิช 042-729084