ต้องการรับบริจาค : วัสดุก่อสร้างต่างๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/12/2552
  
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับต้องจัดสรรในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ทำให้งบในส่วนที่จะนำมาพัฒนาเรื่องภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ มีไม่เพียงพอ ซึ่งโรงเรียนยังต้องมีการพัฒนาในส่วนของ ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ อีกมาก ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอรับบริจาค วัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ปูน กระเบื้อง สังกะสี สีทาอาคาร อิฐบล๊อค ฯลฯ ทั้งนี้ ตามความประสงค์ของท่านผู้มีจิตที่จะสนับสนุนการศึกษา
ทางโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ([email protected]) 0812801679 , 055560160