ต้องการรับบริจาค : แผงโซลาเซลล์พร้อมอุปกรณ์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/03/2553
  
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนภูเขา ไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ถนนเป็นทางลูกรังตลอดสาย โรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟในการทำงานและการเรียนการสอน ต้องใช้เครื่องปั่นไฟให้พลังงาน ทำให้สิ้นเปลืองค่าในการใช้จ่ายมาก จึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญในการบริจาคแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ขอบคุณครับ
นายธีรพล เกียรติเจริญ 087-1801376