ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์ปรับปรุงห้องประชุมสไตล์โรงแรม

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนกำหนดปรับปรุงห้องประชุมโดยขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น จัดสร้างเวที ฉากเวที ฝ้าเพดานพร้อมไฟฟ้า ตบแต่งภายใน
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577