ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ บริจาคทุนให้แก่ประธาน และรองประธานนักเรียน จำนวน1,500บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ บริจาคทุนให้แก่นักเรียน ม.1จำนวน1,800บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
ญาติ พี่น้อง ครอบครัวคุณวันชัย วิริยจารี บริจาค 5,000 บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
ส.อบต.สนั่น ยิ่งกว่า บริจาค 10,000 บาท
01/07/2553
ต้องการบริจาค
ผู้ใหญ่สันติ โตวิสิฏฐ์ชัย กรรมการสถานศึกษา บริจาคทุน 1,500 บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
คุณรัชนีย์ ยิ่งยง บริจาคทุนการศึกษา 1,000 บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
กำนันทองใบ ยิ่งยง บริจาคทุนการศึกษา 1,000 บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
กำนันอำนวย ยิ่งยง บริจาคทุนการศึกษา 1,000 บาท
03/07/2553
ต้องการบริจาค
กำนันอำนวย ยิ่งยง ประธานกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าวในนาโรงเรียนรุ่นที่ 4
11/05/2553
ต้องการบริจาค
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ บริจาคทรัพย์จำนวน 5,000 บาท
04/05/2553
ต้องการบริจาค
ผู้ใหญ่สม พบบุปผา และคณะบริจาคทรัพย์ จำนวน 6,000 บาท
04/05/2553
ต้องการบริจาค
คณะศิษย์เก่าปี2516โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาบริจาคทรัพย์จำนวน 40,000 บาท
04/05/2553
ต้องการบริจาค
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
04/05/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์เพื่อสร้างที่ล้างมือสำหรับนักเรียน
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
หนังสือสำหรับห้องสมุด
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์จัดซื้อพัดลมโคจร
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์จัดสร้างห้องเรียนคุณภาพ
22/04/2553
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์ปรับปรุงห้องประชุมสไตล์โรงแรม
22/04/2553

พระนครศรีอยุธยา 2

พระนครศรีอยุธยา

เพื่อนบ้าน

ไหว้ครูปี67 .. (13-06-2024 13:43:41)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]