ต้องการบริจาค : กำนันอำนวย ยิ่งยง ประธานกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าวในนาโรงเรียนรุ่นที่ 4

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/05/2553
  
กำนันอำนวย ยิ่งยง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าวในนาโรงเรียน มูลค่า 8,000 บาท