ต้องการบริจาค : ผู้ใหญ่สันติ โตวิสิฏฐ์ชัย กรรมการสถานศึกษา บริจาคทุน 1,500 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
03/07/2553
  
ผู้ใหญ่สันติ โตวิสิทธิ์ชัย กรรมการสถานศึกษา บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท เนื่องในวันไหว้ครู