ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์จัดสร้างห้องเรียนคุณภาพ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
จัดสร้างห้องเรียนคุณภาพที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีครบ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์ ระบบเสียง
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 08-1834-6577