ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงมีความประสงค์จัดสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนถาวร ซึ่งกำลังดำเนินการจัดสร้าง สวนคณิตศาสตร์ สวนวรรณคดี และมีโครงการจัดสร้างสวนวิทยาศาสตร์ สวนสัตว์ป่าสงวน สวนพุทธศึกษา สวนออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้การทำนา ศูนย์การเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง (โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577