การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
สีน้ำมัน สีน้ำพาสติก อุปกรณ์การเรียนและ อื่น ๆ
18/12/2554
ต้องการรับบริจาค
ของขวัญวันเด็ก
24/11/2552

พระนครศรีอยุธยา 1

พระนครศรีอยุธยา

เพื่อนบ้าน

มอบทุน .. (26-10-2020 13:44:19)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]ประชุมร่วม .. (23-10-2020 20:49:31)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]