ต้องการรับบริจาค : สีน้ำมัน สีน้ำพาสติก อุปกรณ์การเรียนและ อื่น ๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/12/2554
  
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกมวลน้ำทะลักเข้าท่วมเมื่อคืนที่ 28 กันยายน 2554 คันกั้นน้ำพังทำให้บริเวณโรงเรียนและห้องเรียนน้ำสูงถึงเข่าทันทีทำให้ห้องเรียนเสียหาย บริเวณโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ได้รับความเสียหายทั้งหมด นับตั้งแต่อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ประจำชั้นเรียน ตำราเรียนนักเรียน ห้องนาฎศิลป์พร้อมเครื่องเสียง หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์ห้องครัวอาทิเช่นหม้อห้งข้าวไฟฟ้า เตาแก๊ส ตู้อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารประจำชั้นเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย กรุณาติดต่อ ผอ. อนันต สุดสังเกตุ โทร 081 - 7799 - 951


ผอ อนันต์ สุดสังเกตุ 08-1779-9951