ต้องการบริจาค : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/05/2553
  
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดย ผอ.บุญส่ง แป้นน้อย บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 4 เครื่อง