ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนมีความประสงค์จัดทำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577