ต้องการบริจาค : คณะศิษย์เก่าปี2516โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาบริจาคทรัพย์จำนวน 40,000 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/05/2553
  
คณะศิษย์เก่าปี 2516 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา บริจาคทรัพย์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดสร้างที่นั่งถาวร คอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้อง ระหว่างเสาอาคารจำนวน 7 ช่วงเสา และสวนคณิคศาสตร์ ขอขอบคุณ