ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนมีความประสงค์จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
นายณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 08-1834-6577