ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนมีความประสงค์ขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วแต่มีสภาพดีสามารถใช้งานได้เพื่อนำมาติดตั้งในห้องเรียนและห้องสืบค้น
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577