ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนมีความประสงค์จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชุน
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
นายณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577