ต้องการรับบริจาค : ทรัพย์เพื่อสร้างที่ล้างมือสำหรับนักเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/04/2553
  
โรงเรียนมีความประสงค์จัดสร้างที่สำหรับล้างมือ ล้างหน้า สำหรับนักเรียน และผู้ที่มาใช้สถานที่บริการของโรงเรียน (ภาพถ่ายจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา)
(โรงเรียนลาดงาประชาบำรุงสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัยมศึกษาขนาดเล็ก จัดเรียนฟรี100%โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนของเรา เพื่อคุณภาพของสังคมในปัจจุบันและอนาคต)
ผอ.ณรงค์ แย้มประดิษฐ์ 081-834-6577