ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือในห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/07/2553
  
เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่มีเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลที่กว้างไกล และที่สำคัญไม่มีห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่าง กระเบื้องปูพื้น จึงอยากขอความกรุณาผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมบริจาคและทำบุญให้เด็ก ๆ ค่ะ........
087-0029380,084-9286818