ต้องการรับบริจาค : งบประมาณในการเจาะน้ำบาดาล

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
02/03/2552
  
โรงเรียนบ้านหนองหมากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีน้ำสำหรับในการอุปโภค และบริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อซึ่งเป็นน้ำขุ่น สีน้ำตาล พื้นที่ของโรงเรียนในการเจาะน้ำบาดาลนั้นจะต้องเจาะลึกมาก จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก หากท่านใดมีจิตศรัทธา ต้องการบริจาคงบประมาณ ติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านหนองหมาก 044-430197
ผอ.วิรัตน์ เลิศไพรัตน์ 081-7601264