ต้องการรับบริจาค : เงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
03/03/2552
  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว กำลังดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนตามโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขอรับการบริจาคเงิน วัสดุก่อสร้างมายังผู้มีจิตศรัทธาทั้งปวง...แจ้งการบริจาคมา ณ ที่นี่..
นายคำพา เคล้าโนนคร้อ 081-7094742