ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/12/2553
  
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ ขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยโรงเรียนมีนักเรียน 678 คน แต่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้และใช้ในการเรียนการสอนได้เพียง 20 เครื่องเท่านั้น ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 0-5672-8078