ต้องการรับบริจาค : อาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
13/12/2553
  
โรงเรียนวัดเสาหิน มีอาคารเรียนไม้ที่เก่ามาก ตอนนี้ปลวกกินไม้กระดานหลายแผ่น ขอความกรุณาผู้ใจบุญมาช่วยสร้างอาคารเรียนให้ด้วยนะคะ
[email protected]ื 083-2083822