ต้องการรับบริจาค : แบตเตอรรี่เก็บไฟ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/12/2553
  
โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้พลังงานจากซูล่าเซล ใช้แบตเตอรรี่เก็บไว้ 4ลูก ขอน้ำใจช่วยให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ ขอแบตเตอรรี่ลูกใหม่
ผอ.เดชา จันทร์ดาบุตร [email protected]