ต้องการรับบริจาค : ของขวัญเนื่องในวันเด็ก

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
20/12/2553
  
โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2554
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในวันดังกล่าว
คุณครูมานัต เอนกรัตน์ 038-338233